Personale og bestyrelse

Karin Mølholm

Forstander
Tlf.:96926978
Træffes mandag til torsdag kl. 7-15 og fredag kl. 8-12

Steen Lund

Souschef
Tlf.:96926973
Træffes mandag, tirsdag og torsdag kl. 7-15 og fredag kl. 7-12

Vita

Køkkenleder
Tlf.:96926977
Træffes alle hverdage kl. 7-13

Personale

Ørnhøj friplejehjems bestyrelse har konstitueret sig som følgende

Formand
Anders Just
61752751
justal@outlook.dk

Foreninger/personale
Gerda Hauge
40464268
gerda.svend@gmail.com

Næstformand
Chr. Emil Mikkelsen
40944190
karenemil@hotmail.com

Byggeri/vedligehold
Andreas Nielsen
40752971
hanielsen10@gmail.com

Menig
Gerda Kongsgaard
24275141
kongsgaard@privat.tele.dk

Pårørende rep
Per Jensen
30306810
perogjette@godmail.dk

Sekretær
Vera Jakobsen
26226252
galtmosemink@gmail.com

Forstander
Karin Mølholm
96926978
kmj@diakon.dk

Karin er selvskreven til bestyrelsesmøderne, men uden stemmeret.

Vennekredsen:

Vennekredsens bestyrelse

Anne Kirstine Årup
22156094

John Hansen
26341317

Hanne Nielsen
23459495

Lisbeth Just
61754400

Susanne Ramskov
51364222

Sonja Nielsen
25610911

I vores formålsparagraf står der: Vennekredsen skal arbejde for beboernes trivsel i samråd med hjemmets ledelse, beboere, pårørende og personale. Det prøver vi efter bedste evne at leve op til.

Frivillige: På Ørnhøj friplejehjem er vi i den heldige situation, at vi har en dejlig stor og aktiv vennekreds, hvoraf en del er frivillige hjælpere der jævnligt kommer på hjemmet. Hver mandag formiddag bliver beboerne tilbudt at komme ud at gå, cykle eller evt. køre en tur. Der bliver slået græs, passet blomster ude og inde, bagt småkager, gjort hovedrent i fællesarealerne, malet lidt hist og her og meget meget andet. Vi vil gerne her sige tusind tak til alle der på den ene eller anden måde støtter op om: (logo) Ørnhøj friplejehjem. Det gør virkelig en forskel for både beboere og personalet, ja for hele hjemmet.På hjemmesiden prøver vi efter bedste evne at holde omverdenen underrettet om hvad der er sket, og hvad der i nærmeste fremtid skal ske på hjemmet.